AMA-JPK Analytics©

jest narzędziem analitycznym i raportowym,
które wykorzystuje dane zawarte w pliku JPK
(Jednolity Plik Kontrolny).

PRZEDSIĘBIORCA

może efektywnie zarządzać finansami
oraz potwierdzać wiarygodność swojej
firmy lub swoich kontrahentów.

INSTYTUCJE FINANSOWE

mogą szybko dokonać oceny zdolności kredytowej
i bieżącego monitoringu sytuacji finansowej swoich klientów.

Poznaj JPK Analytics

AMA-JPK Analytics©

Niektórzy boją się lub nie rozumieją wartości standardu JPK, dlatego MY pomagamy wykorzystać moc danych, które kryją się w strukturach JPK w celu szybkiej analizy sytuacji finansowej firmy oraz klientów. Dzięki nowoczesnym narzędziom analitycznym i raportowym (Business Intelligence) dane zawarte w JPK zostaną natychmiast przetworzone w zestaw raportów, wykresów oraz kluczowych wskaźników, przedstawionych w formacie i grafice, która jest zrozumiała i intuicyjna dla analizy bieżącej sytuacji firmy.

Z AMA-JPK Analytics© w szybki sposób zidentyfikujesz kluczowe wartości finansowe oraz ich zmiany na przestrzeni czasu, aplikując metody wyliczeń stosowane przez biegłych rewidentów, takie jak:

 • szybka identyfikacja ogólnej oceny finansowej;
 • pogłębiona analiza przychodów i kosztów oraz czynników, które na nie wpłynęły;
 • ocena wartości ekonomicznej oraz jej stabilności dla kluczowych odbiorców i dostawców;
 • kontrolowanie stabilności finansowej poprzez analizę najbardziej istotnych wskaźników finansowych;
 • podsumowanie operacyjnej działalności, pozwalającej na szybką identyfikację nakładów prac operacyjno-księgowych;
 • świadoma ocena ryzyka zagrożeń na podstawie modelowania różnych scenariuszy „Co, jeśli?”.

JPK dla przedsiębiorcy

Dlaczego warto skorzystać z AMA-JPK Analytics©

Jeśli chcesz w szybki i automatyczny sposób przeanalizować własną sytuację finansową lub zweryfikować swoich kontrahentów, korzystając z najlepszych metod stosowanych przez biegłych rewidentów, możesz to zrobić:

 • W kilka sekund zostaną przedstawione wszystkie kluczowe wskaźniki, niezbędne do oceny wiarygodności finansowej Twojej firmy lub Twoich kontrahentów.
 • Monitoring i analiza bieżącej sytuacji finansowej Twojej firmy lub Twoich kontrahentów nie będzie wymagać czasu i żmudnych wyliczeń – wszystkie analizy będą przedstawione w sposób graficzny i intuicyjny.
 • Spójność wykorzystywanych metod z tymi, które stosują instytucje finansowe, daje możliwość udowodnienia własnej wiarygodności lub sprawdzenia wiarygodności finansowej Twoich kontrahentów.
 • Na podstawie zaprezentowanych wyników można również precyzyjnie oszacować swoją pozycję negocjacyjną, dzięki której powinieneś domagać się lepszych warunków finansowych.
 • Przy pomocy zaledwie kilku kliknięć zostaną sporządzenie statystyki i raporty zbliżone do tych, które sporządzają biegli rewidenci podczas szczegółowych prac audytorskich.
 • Wszystkie analizy i raporty dostępne są zarówno w intuicyjnym formacie graficznym, jak i w formacie Adobe Acrobat Reader (*.pdf)

JPK dla sektora finansowego

Dlaczego warto skorzystać z AMA-JPK Analytics©

Ocena i obsługa Twoich klientów wyłącznie na podstawie danych finansowych z JPK

Jeśli chcesz w szybki sposób podejmować decyzje biznesowe, opierając się na danych płynących z JPK, możesz teraz to zrobić:

 • W kilka sekund zostaną przedstawione wszystkie kluczowe wskaźniki, niezbędne do oceny wiarygodności finansowej Twoich klientów.
 • Monitoring i analiza bieżącej sytuacji finansowej Twoich klientów nie będzie wymagana
 • Oszczędność czasu i żmudnych wyliczeń – wszystkie analizy będą przedstawione w sposób graficzny i intuicyjny.
 • Specjalna analiza nakładów operacyjno-księgowych pozwoli natychmiast ocenić i oszacować pracochłonność obsługi Twoich klientów, która może być wykorzystana w celu wyznaczenia optymalnej ceny obsługi lub planowania zasobów wewnętrznych.
 • Po załadowaniu odpowiedniego pliku JPK podjęcie optymalnej decyzji biznesowej zajmie Ci zaledwie kilka minut.
 • Nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę firm, które możesz obsługiwać jednocześnie.
 • Wszystkie analizy i raporty dostępne są zarówno w intuicyjnym formacie graficznym, jak i w formacie Adobe Acrobat Reader (*.pdf).

Ocena i obsługa Twoich klientów na podstawie zaawansowanych metod analitycznych – modele scoringowe

Jeśli w procesie obsługi Twoich klientów chcesz wykorzystać zaawansowane metody analityczne (m.in. modele scoringowe), możesz to zrobić:

 • Będziesz mógł szybko zbudować i wdrożyć odpowiednią kartę scoringową wspierającą proces oceny zdolności finansowej Twojego klienta, wykorzystując autorskie narzędzie Advanced Scorecard Builder© – ASB (https://amainstitute.pl/produkty/ama-advanced-scorecard-builder/).
 • Dane z JPK w automatyczny sposób zostaną przetworzone do struktur niezbędnych do cyklicznego monitoringu skuteczności i użyteczności odpowiedniego modelu scoringowego.
 • Proces przeliczenia wszystkich zmiennych i ich wartości będzie automatyczny, wspierając odpowiednie jednostki w natychmiastowym podjęciu optymalnej decyzji biznesowej lub w procesie bieżącego monitoringu Twoich klientów.
 • Wszystkie statystyki dotyczące karty scoringowej będą automatycznie dostępne w formacie *.html, pozwalając na szybkie i efektywne zarządzanie procesem oceny zdolności finansowej.
 • Nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę firm, które możesz obsługiwać jednocześnie.
 • Wszystkie kluczowe wskaźniki na podstawie danych z JPK będą dostępne zarówno w intuicyjnym formacie graficznym, jak i w formacie Adobe Acrobat Reader (*.pdf).

Pakiety

1 NIP
99 zł netto + 23% VAT za abonament roczny do 20 NIPów

Pakiet idealny dla przedsiębiorcy, który będzie korzystał z AMA-JPK Analytics© tylko dla potrzeb analizy finansowej jednej firmy. Pakiet pozwala generować analizy dla jednego unikalnego numeru NIP.

Pakiet do 20 NIP-ów
279 zł netto + 23% VAT za abonament roczny do 20 NIPów

Pakiet idealny dla przedsiębiorcy, który będzie korzystał z AMA-JPK Analytics© tylko dla potrzeb analizy finansowej jednej firmy. Pakiet pozwala generować analizy dla jednego unikalnego numeru NIP.

Pakiety

Pakiet 100
4 800 zł netto
+ 23% VAT za abonament roczny do 100 NIPów + 20 zł netto +23% VAT za każdy unikalny NIP
(opłata miesięczna)

Pakiet idealny dla instytucji finansowej, która nie potrzebuje generowania analiz dla dużej liczby firm. Pakiet pozwala generować analizy dla nie więcej niż 100 unikalnych numerów NIP.

Pakiet 100+
7 200 zł netto
+ 23% VAT za abonament roczny +100 NIPów + 15 zł netto +23% VAT za każdy unikalny NIP
(opłata miesięczna)

Pakiet idealny dla instytucji finansowej, która działa na szeroką skalę. Pakiet pozwala generować analizy bez ograniczeń.

Pełne bezpieczeństwo i poufność

Korzystając z AMA – JPK Analytics© zachowujesz pełną kontrolę nad bezpieczeństwem i poufnością swoich danych. Podczas korzystania z serwisu, pliki JPK nie muszą być przesyłane na zewnątrz oraz nie następuje żadna forma archiwizacji raportów na serwerze zewnętrznym. Serwis AMA-JPK Analytics© posiada opcję wykorzystania najnowocześniejszej technologii – Progressive Web Application (PWA), która pozwala na korzystanie z serwisu, nawet gdy nie jesteś podłączony do sieci (offline).

Kolejne dodatkowe korzyści

W trosce o jak najlepszą jakość obsługi naszych klientów wkrótce dostępne będą następujące dodatkowe funkcjonalności i usługi AMA-JPK Analytics©

Dla Przedsiębiorcy

Buduj swoją wiarygodność finansową na rynku, nie martwiąc się o przekazanie szczegółowych danych o Twoich kontrahentach.

Jeśli instytucje wymagają w swoich procesach dostarczenia Twoich danych finansowych w postaci pliku JPK, a Ty nie chcesz, żeby trzecia strona posiadała wszystkie informacji dotyczące Twoich kontrahentów, skorzystaj z dodatkowej usługi anonimizacji źródłowego pliku JPK.

Po załadowaniu źródłowego pliku JPK będziesz mógł załadować identyczny plik JPK o tej samej strukturze, w którym wszystkie dane Twoich kontrahentów zostaną zanonimizowane.

Analiza i doradztwo podatkowe przez biegłego rewidenta w zasięgu ręki

Jeśli chcesz uzyskać pogłębioną analizę finansową oraz doradztwo podatkowe, opierając się na usługach biegłego rewidenta, skorzystaj z naszych usług i oszczędź swój cenny czas. Wkrótce przedstawimy szczegóły naszej oferty, w której po załadowaniu zaledwie kilku dodatkowych informacji uzyskasz dodatkowe korzyści związane z efektywnym zarządzaniem w obszarze podatkowym i finansowym.

Dla instytucji finansowych

Buduj swoją pozycję na rynku poprzez implementację dodatkowych wartości dla Twoich klientów. Podpisując stosowną umowę z AMA Institute, Twoi klienci będą mogli korzystać z AMA-JPK Analytics© na jeszcze bardziej atrakcyjnych warunkach, otrzymując dodatkowe funkcjonalności pod Twoją marką.

Co osiągniesz, pracując
z AMA Institute?

AMA-JPK Analytics© został zaprojektowany wspólnie z firmą audytorsko-doradczą, świadczącą usługi, badania sprawozdań finansowych oraz doradztwa podatkowego i prawnego „Mark-Audit” (http://www.mark-audit.pl/), wpisaną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę firm audytorskich. Podczas projektowania zostały wykorzystane najlepsze praktyki, które łączą najbardziej efektywne metody oceny zdolności finansowej i nowoczesne narzędzia analityczne oraz Business Intelligence.

Dzięki pomocy AMA Institute w szybki i elastyczny sposób możesz wykorzystać moc danych w strukturze JPK w celu bieżącego efektywnego zarządzania i monitoringu sytuacji finansowej. Korzystając z AMA-JPK Analytics©, nie będziesz już trwonić czasu na czasochłonne wyliczenia, a w zaledwie kilka minut będziesz mógł zbudować swoją wiarygodność na rynku lub sprawdzić wiarygodność Twoich klientów oraz kontrahentów.

Zaufali nam: